แผนการจัดซื้อจัดจ้างWireless Gold Coin Edition

แผนการจัดซื้อจัดจ้างWireless Gold Coin Edition

แผนการจัดซื้อจัดจ้างWirelessGoldCoinEdition:แผนการจัดซื้อจัดจ้างแนะนำเกม:แผนการจัดซื้อจัดจ้างมันเป็นเกมสไตล์เทพนิยายของสวรรค์ใต้น้ำที่จะได้สัมผัสกับแดนสวรรค์บนดินมันมีภาพที่เหมือนแดนสวรรค์เพลิดเพ