กลูเกิ้ลโคมฉบับปี 2022

กลูเกิ้ลโคมฉบับปี 2022

กลูเกิ้ลโคมฉบับปี2022:กลูเกิ้ลโคมแนะนำเกม:กลูเกิ้ลโคมมันเป็นเกมสร้างแบบจำลองสร้างในโลกวันโลกาวินาศสร้างอารยธรรมเติมเต็มทุกชีวิตด้วยคลิกเดียวทำลายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในเมืองเปลี่ยนเครื่องมือสร้างแ