ผู้ อำนวย การ โรง พยาบาลเกมนี้มีช่องโหว่ รับเงินจริงง่าย

ผู้ อำนวย การ โรง พยาบาลเกมนี้มีช่องโหว่ รับเงินจริงง่าย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกมนี้มีช่องโหว่รับเงินจริงง่าย:ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแนะนำเกม:ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นเกมที่สนุกสบายๆและไม่บีบอัดผู้เล่นสามารถใช้เกมนี้เพื่อใส่อนุภาคที่มีสีสันจำนวนม